Intraboss

Maakt uw werk lichter.

Hefmiddelen In ATEX

In vele industrieen worden apparaten aangepast om in een explosie gevoelige omgeving ingezet te kunnen worden. De meeste van onze producten kunnen wij leveren in een zogenaamde ATEX explosieveilige uitvoering.

Atex is een verzamelbenaming voor explosieveilige aanpassingen, Explosieveilige omgevingen worden verdeeld in zone's.

 

 

 

Zone_Atex_pr.jpg

We leveren onderstaande toestellen in een Explosieveilige uitvoering.

Explosieveilige Schaarhefwagens

Explosieveilige Schaarheftafels

Explosieveilige Handpallettrucks

Explosieveilige Hoogheffende Handpallettruck

Explosieveilige Olie - en chemische Vatenhandling toestel

Explosveilige Stapelaars en handverrijdbare heftruck

Process safety, Explosievrij, Explosiearm, Explosieveiligeheid, Atex95, Atex-beleid, Notified body, Keuring, ESD bescherming, Antistatische uitvoering

Let op: ATEX is gewijzigd


De belangrijkste zaken op een rij:

  • ATEX 95 heet voortaan ATEX 114
  • Wijzigingen zijn van procedurele aard
  • Per 20 april 2016 staat op certificaten een verwijzing naar ATEX richtlijn 2014/34/EU in plaats van 94/9/EC (voor eindgebruikers van belang dit te verifiëren)
  • De importeur die een ATEX product uit een derde land in de EU in de handel brengt controleert of de fabrikant de juiste beoordelingsprocedure heeft gevolgd, de technische documentatie heeft opgesteld, het product van de juiste markering heeft voorzien en de (EU) conformiteitsverklaring er bij zit. Verder controleert de importeur of het type-, partij- of serienummer is aangebracht, betreffende Ex merktekens zijn aangebracht, alsmede de naam en het adres van de fabrikant. Tot slot controleert deze of instructies in de juiste taal zijn bijgevoegd. De importeur is tevens verplicht om de (EU) conformiteitsverklaring en de technische documentatie tot 10 jaar na het in de handel brengen te kunnen verstekken aan de autoriteiten (inspectie SZW).
  • De distributeur controleert of de goederen voorzien zijn van bovengenoemde zaken en controleert hiermee of de fabrikant en importeur aan de eisen hebben voldaan. 
  • ATEX 137 heet voortaan ATEX 153, er zijn geen inhoudelijke wijzigingen

Offerte op maat?

Vraag direct online een offerte aan.

Direct offerte aanvragen!